Thứ Năm | 27/11/2014
ADB: Lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam giảm mạnh trong quý III

ADB: Lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam giảm mạnh trong quý III

Nguyên nhân chủ yếu do kinh tế Việt Nam tăng tốc, lạm phát ở mức vừa phải và xếp hạng tín dụng được nâng lên mức B1.