Thứ Sáu | 19/12/2014
ETF giao dịch khủng phiên 3, SSI bất ngờ giảm mạnh

ETF giao dịch khủng phiên 3, SSI bất ngờ giảm mạnh

Giao dịch bùng nổ trong phiên ATC với giá trị giao dịch tăng đột biến, SSI bất ngờ giảm mạnh sát giá sàn.