Thứ Hai | 24/11/2014
CPI cả nước tháng 11 giảm 0,27%

CPI cả nước tháng 11 giảm 0,27%

So với cuối năm 2013, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước sau 11 tháng mới chỉ tăng 2,08%.