Thứ Ba | 04/08/2015
Sợi Thế Kỷ trước giờ G

Sợi Thế Kỷ trước giờ G

Việt Nam chỉ có 5 công ty đủ khả năng sản xuất sợi DTY, Trong đó, Sợi Thế Kỷ và Hưng Nghiệp Formosa đang vượt trội 3 công ty còn lại.

Bloomberg và CNBC: Giá dầu sẽ giảm tiếp

Bloomberg và CNBC: Giá dầu sẽ giảm tiếp

Theo CNBC và Bloomberg, giá dầu hiện nay đã xuống dưới ngưỡng dự đoán của nhiều chuyên gia Phố Wall và có khả năng tiếp tục đi xuống trước khi chạm đáy.